خبرگزاری تعادل تغییر اولویت وزارت خارجه به سمت دیپلماسی اقتصادی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تاکنون شرایط به گونه‌یی بود که نگاه وزارت خارجه نگاه سیاسی امنیتی بود تا نگاه اقتصادی، ما باید این نگاه را عوض کنیم و اولویت‌ها را تغییر دهیم.

1396/06/20
|
15:00

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تاکنون شرایط به گونه‌یی بود که نگاه وزارت خارجه نگاه سیاسی امنیتی بود تا نگاه اقتصادی، ما باید این نگاه را عوض کنیم و اولویت‌ها را تغییر دهیم. به گزارش «تعادل» و به نقل از رادیو گفت‌وگو، محمدجواد ظریف در خصوص هفته دولت با تاکید بر اینکه دیپلماسی یک امر دفعی نیست که به صورت آنی اتفاق بیفتد، اظهار داشت: دیپلماسی دو وظیفه رفع موانع و بستر‌سازی را دارد. در حوزه رفع موانع، برجام کار مهمی را انجام داده و موانع را رفع کرده است. البته این بدان معنا نیست که با رفع موانع ناگهان همه‌چیز اتفاق بیفتد بلکه موانع رفع و شرایط عادی شده و می‌توان در شرایط عادی عمل کرد. وزیر امور خارجه در رابطه با بسترسازی در دستگاه دیپلماسی بیان داشت: وظیفه دستگاه دیپلماسی این است که با توجه به حضور دستگاه سیاست خارجی در خارج از کشور این امکان را مخصوصا برای بنگاه‌ها و بخش خصوصی و کارآفرینان فراهم کند تا هم با بنگاه‌های خارجی، بازار سرمایه، بازار فناوری، بازار صادرات کالاهای غیرنفتی و هم با بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی آشنا شوند و هم اینکه فرصت‌ها برای آنها مشخص شود تا ظرفیت‌هایی که جمهوری اسلامی در حوزه‌های مهم دارد به کار گرفته شود. وی اظهار داشت: این مجموعه می‌تواند بستر‌سازی خوبی باشد برای اینکه اهدافی که مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی ترسیم فرمودند و مخصوصا برای امسال حاصل شود.

دسترسی سریع