سایت خبری تحلیلی ساعت24 ورود بیش از 50 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی / آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از گمرک

ساعت24-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ما هست، بخشی از قاچاق کالاها مرتبط با مبادی رسمی است.

1396/06/31
|
08:45

محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با شائبه ها مبنی بر ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور گفت: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ما هست، بخشی از قاچاق کالاها مرتبط با مبادی رسمی هستند که به دلایل مختلف از این حوزه صورت می‌گیرد و به‌طور کلی قاچاق کالا ترکیبی از مبادی رسمی و غیر رسمی است؛ البته اگر ما تعریف را در خصوص قانون که نیازمند اصلاح نیز هست، صورت بدهیم مانند ته لنجی، مسافری و کولبری و امثال این‌ها، همگی می‌توانند از مبادی رسمی باشند.

وی ادامه داد: در تمامی موارد یاد شده، به‌جای اینکه حرکت در مسیری باشد که قانون‌گذار تعریف کرده، ظرفیتی برای ورود کالای قاچاق به کشور شده و متاسفانه اثری منفی را به جای گذاشته است. کولبری را برای افراد مرزنشین ثمری نداشته است و بجز انجام فعالیت کارگری برای باندهای بزرگ قاچاق چیزی دیگر عایدشان نشد. این هدف‌گذاری توسط قانون می‌بایست به افراد مرزنشین کمک می‌کرد تا مرز را صیانت کنند و بتوانند درآمد قابل قبولی داشته باشند.

پورابراهیمی گفت: بخشی از مبادی رسمی ورود کالا، ظرفیت‌هایی است که در قانون آمده، اما به گونه‌ای خارج از هدف‌گذاری قانون در حال انجام شدن است و طبق برآورد ما بیش از 50درصد از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می‌شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برخی مشکلات موجود برای عدم ورود کالای قاچاق به کشور اظهار داشت: نبود گمرگ از مشکلات مهم است، مناطق آزاد برخی از نقاطش فاقد گمرک هستند و نقل و انتقال از این مناطق آزاد به‌صورت عادی و بدون ضابطه در حال انجام شدن است.

او با بیان این که تحقیق و تفحص مرتبط با قاچاق کالا از مبادی رسمی در مجلس تصویب شده است ، تاکید کرد: پیگیری قاچاق کالا از مبادی رسمی، در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و چند ماهی است که هیات این کمیته تحقیق و تفحص نیز تشکیل شده است و مسئولیت آن با آقای محمدی انارکی، از اعضای کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، است. امید است هر چه سریعتر هیات کمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا بعد از تصویب در کمیسیون، به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

دسترسی سریع