خبرگزاری خانه ملت تقسیم کار فرانسه و آمریکا برای اعمال فشار به ایران

یک کارشناس مسائل بین‌الملل، با اشاره به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد فعالیت‌های موشکی ایران اظهارکرد: ادعاهایی که در مورد فعالیت‌های موشکی ایران مطرح می‌کنند منطبق با هیچ سند و مدرکی نیست .

1396/11/02
|
14:00

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ نوذر شفیعی نماینده پیشین مجلس، درمصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت وگو، با بیان این که فعالیت‌های موشکی ایران در راستای افزایش توانمندی دفاعی کشور صورت می‌گیرد، تصریح کرد: کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه معتقدندکه فعالیت‌های موشکی ایران موازنه قوا در منطقه را به هم می‌زند و درهمین ارتباط افزایش توان موشکی و دفاعی ایران را برای خود خطرناک می‌دانند وتلاش دارند به آن جنبه‌ی سیاسی بدهند.

نوذر شفیعی با بیان این که سیاست‌ دفاعی اکثر کشورها بر اساس تجربیات آنها تدوین می‌شود، خاطر نشان کرد: در گذشته ایران بارها از سوی دشمنان مورد تهاجم قرار گرفته و از نظر نظامی تحریم شده است و این تجربه به ما می‌گوید که باید خود را مجهز کنیم و توانمان را در این ارتباط افزایش دهیم.

این استاد دانشگاه با بیان این که فعالیت‌های موشکی ایران بر اساس سیاست دفاعی است و ما در راستای ارزیابی تهدیدات ،ظرفیت‌های موشکی و توانمندی نظامی خود را ارتقاء می‌دهیم در مورد نقش منفی فرانسه به عنوان «پلیس بد » در ارتباط با فعالیت‌های موشکی ایران اظهار کرد: فرانسوی ‌ها خود اعلام کرده اند که در مسائل بین‌المللی به تنهایی تعیین کننده نیستند بلکه تاثیر گذار هستند، در ارتباط با موضوع ایران و فشار به کشورمان به نظر می‌رسد که یک تقسیم کاری بین آمریکا و فرانسه ایجاد شده است به نحوی که فرانسوی‌ها می‌گویند در حوزه برجام از ایران دفاع می‌کنیم ولی در مورد بحث موشکی و فعالیت‌های ایران در این زمینه درکنار آمریکا هستیم.

شفیعی به نزدیکی روسای جمهور فرانسه و آمریکا با یکدیگر اشاره کرد و افزود: در حالیکه آلمان‌ها ازترامپ فاصله گرفتند ولی مشاهده می‌کنیم که فرانسوی‌ها به رئیس جمهور آمریکا نزدیک شده‌اند و در راستای فشار به ایران یک تقسیم کاری بین‌ آنها ایجاد شده است.

دسترسی سریع