خبرگزاری برنا دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری براساس سابقه بیمه پردازی و وضعیت تأهل بین ٦ تا ٥٠ ماه است

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری از ٦ تا ٥٠ ماه است. میزان و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری براساس مدت بیمه‌پردازی قبل از بیکاری، تعداد افراد تحت تکفل و میزان

1396/12/12
|
10:00

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، محمد بایندریان در یک برنامه رادیویی افزود: با توجه به اهمیت بیمه بیکاری، این موضوع در اصل ٢٩ قانون اساسی در کنار حمایت‌هایی از قبیل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی به عنوان حق همگانی آمده است.

وی در ادامه گفت: در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از افراد در برابر بیکاری تأکید و در ١٤ مقاوله نامه بین‌المللی به بیمه بیکاری پرداخته شده است.

بایندریان با بیان اینکه قانون بیمه بیکاری در سال ٦٦ به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمد و در سال ٦٩ به قانون دائمی تبدیل شد، اظهارکرد: افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول حمایت در برابر بیکاری هستند. در حال حاضر بیش از ٢١٥ هزار نفر از سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند و ماهیانه بالغ بر ٢٧٠ میلیارد تومان به این افراد پرداخت می‌شود. در سال جاری حدود ٦ درصد به تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری اضافه شده که این رشد دارای شرایط طبیعی است.

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی درادامه گفت: افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری تا مادامی که به کاری اشتغال نداشته باشند و سایر الزامات قانونی از جمله شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه‌ای و یا دوره‌های سواد آموزی را رعایت کنند، می‌توانند از مقرری مربوطه تا پایان دوره استحقاق برخوردار شوند.

بایندریان در ادامه اظهارکرد: دوره استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری از ٦ تا ٥٠ ماه است که بر اساس سابقه بیمه‌پردازی قبل از بیکاری همچنین مجرد یا متاهل بودن افراد تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: داشتن فرزند و یا پدر و مادر تحت تکفل منجر به افزایش مقرری دریافتی در دوره بیکاری می‌شود. مبلغ مقرری بیمه بیکاری افراد مجرد ٥٥ درصد حقوق و دستمزد آنان در ٩٠ روز منتهی به بیکاری است و در ازای هر نفر تحت تکفل که می‌تواند همسر، فرزند، پدر یا مادر فرد باشد تا سقف چهار نفر و به ازای هر نفر ١٠ درصد به مقرری دریافتی اضافه می‌شود. در هر صورت مقرری بیمه بیکاری کمتر از حداقل حقوق قانون کار نخواهد بود.

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: افرادی که در حال حاضر از سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند بیشتر در حوزه‌های خدمات و صنعت اشتغال داشته‌اند. افراد شاغل در مشاغل تخصصی سطح اشتغال بالاتری دارند و کمتر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

بایندریان در تشریح نحوه برقراری مقرری بیمه بیکاری گفت: بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در صورتی که به‌صورت غیرارادی بیکار شوند می‌توانند تا یک ماه پس از بیکاری به ادارات کار مراجعه کنند و تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری ارائه دهند.

وی افزود: در صورتی که تنها خواسته فرد دریافت مقرری بیمه بیکاری باشد در مدت زمانی کمتر از یک ماه و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و در صورت احراز شرایط قانونی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند البته در بسیاری مواقع افرادی که به ادارات کار مراجعه می‌کنند مطالبات دیگری از قبیل حقوق و مزایای معوق و یا حق سنوات و بازگشت به کار را نیز مطرح می‌کنند و به‌طور کلی رسیدگی به اینگونه شکایات کارگران در ادارت کار انجام می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بایندریان تأکید کرد: پس از معرفی افراد واجد شرایط به سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری، اقدامات قانونی در سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود و مقرری بیمه بیکاری فرد از تاریخ بیکاری قابل پرداخت است.

دسترسی سریع