خبرگزاری خانه ملت کاظمی: مدیران دولتی با شفافیت جلوی رانت را بگیرند

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نباید به صورت آنی سراغ تحقیق و تفحص رفت یعنی اگر شرایط نامناسبی را شاهد هستیم،حتما آن را به نتیجه برسانیم و از عجله بی مورد در این زمینه جلوگیری کنیم.

1397/02/10
|
15:33

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،برنامه بهارستان با موضوع تحقیق و تفحص مجلس نارسایی ها و نامشخص بودن تاثیرات قانونی و با حضور علی کاظمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به روی آنتم رفت.

علی کاظمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگوی بهارستان رادیو گفتگو دراین خصوص اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی مجلس بعد از قانون گذاری، نظارت بر قوانین است و بعد نظارتی ارجحیت دارد چراکه اگر قانونی اجرا نشود، فایده ای نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مردم همواره از نمایندگان خود این انتظار را دارند که اگر در جایی شائبه های سیاسی وجود دارد آنان از طریق ابزار تحقیق و تفحص در مسائل ورود پیدا کنند و سریع اقدام به رفع این مسائل و لابی گری ها کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: حدود ٣٥٠ تحقیق و تفحص را شاهد بوده ایم و جامعه آمادگی دیدن نتایج واقعی این مسائل را داشت اما مسائل حاشیه ای بیشتر از خود متن دیده می شد.

کاظمی در مصاحبه با رادیو گفتگو بیان کرد: مجلس دو وظیفه ذاتی قانون گذاری و نظارت را برعهده دارد و تبصره هایی وجود دارد که اجرا شدن آن سخت است و این مسائل سبب شده تا این جایگاه ویژه مقداری کاهش یابد.

وی گفت: نباید به صورت آنی سراغ تحقیق و تفحص رفت یعنی اگر شرایط نامناسبی را شاهد هستیم، حتما آن را به نتیجه برسانیم و از عجله بی مورد در این زمینه جلوگیری کنیم.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان بیان کرد: راهکار پیشنهادی این است که مدیران دولتی بیشتر سعی کنند و با ایجاد شفافیت، جلوی بسیاری از مسائل رانتی گرفته شود./

دسترسی سریع