صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جانشین بسیج سازندگی گفت: نگرش دولتمردان باید به سمت اقتصادمقاومتی و اشتغال روستایی تغییر کند

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد زهرایی، جانشین بسیج سازندگی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص الگوی بسیج سازندگی و اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: باید مردم را به عنوان یک سرمایه اجتماعی کمک کننده به نظام سیاسی و اقتصادی در نظر بگیریم.

وی افزود: بزرگترین آسیب امروز جامعه ما این است که نگاه مسئولان به مردم یک منبع است نه سرمایه، در اینجا باید به این موضوع دقت کنیم که منابع میل به کاهش دارند در حالی که سرمایه روز به روز می تواند افزایش بیابد.

جانشین بسیج سازندگی به رادیو گفت وگو گفت: زمانی که اقتصاد ما درحال حرکت به سمت سرمایه گذاری و سرمایه داری بوده در این بین ممکن است مردم نادیده گرفته شوند، در صورتی که مردم را باید به عنوان حلقه های متصل بهم در زنجیره و چرخه تولید ببینیم و این اقدامی است که جهاد سازندگی در اوایل انقلاب سرلوحه امور خود قرار داد.

زهرایی با اشاره به اینکه ارتباط با مردم و احصا کردن نیاز آنها در حال حاضر اتفاق نمی افتد، ادامه داد: در سازمان های مختلف توزیع اعتبارات صورت داده می شود اما متاسفانه این امر بر اساس نیاز قشرمخاطب و خدمت گیرنده رقم نمی خورد.

این مقام مسئول بیان کرد: در ابتدای انقلاب در جهاد سازندگی اولا ارتباط با مردم در سطح حداکثری قرار داشت، دوما مردم مشارکت عمیق و عینی در فعالیت های اقتصادی، عمرانی و محرومیت زدایی در مناطقشان داشتند، سوما منطبق با نیاز مردم این امور رخ می داد.

وی توضیح داد: ما نیزدر ادامه این نگرش صحیح و مثبت انقلابی سعی کردیم در بسیج سازندگی این مسیر را ادامه دهیم؛ گروه های جهادی امروز ما حکم سفیرانی در دل روستاهای دورافتاده به عنوان مروج اقتصادی مقاومتی را دارند که موجب ماندگاری افراد در روستاها و کارآفرینی آنها می شود.

جانشین بسیج سازندگی تصریح کرد: امروز ما نیازمند این هستیم که نگرش کلی دولتمردان به سمت اقتصاد مقاومتی و کارگاه های کمک اشتغال به خصوص سبد اشتغال روستایی حرکت کند، باید ادبیات کار "با مردم" به "توسط مردم" تغییر پیدا کند زیرا تا مردم در کارها دخیل نباشند اتفاق و پیشرفتی رقم نمی خورد.

زهرایی گفت: در 6 سال گذشته که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند، بسیج سازندگی بالغ بر 150 هزار کارگاه کمک اشتغال با نگاه مشارکت مردم ایجاد کرده و به هیچ عنوان ادعای موفقیت صد در صدی نداریم، زیرا عوامل متعددی در پایداری و ماندگاری کارگاه ها دخیل است، اما تلاش ما حرکت به سمت زنجیره های ارزش بوده است.

وی در خصوص چگونگی احیای الگوی جهاد سازندگی بیان کرد: گروه های جهادی ما به حلقه واسطه ای نهادها و مردم تبدیل شده اند در واقع این افراد تسهیل گرانی در همه حوزه ها هستند تا مردم بتوانند با تسهیل شدن امور مشارکت بیشتری را در همه عرصه ها داشته باشند.

مرتبط با این خبر

  • شیوه تحقق مرجعیت علمی و فناوری در کشور

  • وام پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید مسکن نیست

  • روابط خارجی رژیم پهلوی یک طرفه بود

  • برنامه دشمن، تصویرسازی غلط از ایران

  • رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مهریه و نفقه تاسقف 20 میلیون تومان

  • صنعت غذایی ما پتانسیل حرکت کنار صنعت نفت را دارد

  • تمرین صبر، مهربانی و مهرورزی در گفت و گوی فرهنگی

  • سیاست خارجی آمریکا در جامعه نخبگان این کشور، خریدار ندارد

  • عملکرد ضعیف دولت در ساماندهی بازار مسکن

  • بحران محیط زیست مهم ترین دلیل مهاجرت است