صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رئیس کمیته هســتهای مجلس گفت: متن CFT کلیشــه است و
اینگونه نیست که هر کشوری متن را به دلخواه خودش تغییر دهد.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور اضافه کرد: البته 11 بند بیشتر مورد
ایراد است که اگر در مجلس مطرح شود شاید قابل اصالح باشد ولی
بند 22 رد کلی CFT اســت چون شــورای نگهبان اعالم کرده که
مخالف منافع و امنیت ملی است لذا این بند کار را مشکل میکند.

مرتبط با این خبر

  • پیشگیری از اعتیاد باید از نهاد خانواده شروع شود

  • مزاحمت های مجازی؛ نتیجه پرسه زنی نوجوانان در این فضا

  • قوه قضاییه استقلال مالی ندارد

  • افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است

  • رشد علمی ایران در حمایت از کشورهای منطقه شتاب بیشتری می گیرد

  • ادعای عجیب جنبش‌های معنوی برای اثبات خود

  • دست ایران برای مقابله با تحریم‌ها پُر است/ مهلت بانک‌ها تا پایان سال برای صفرکردن دارایی‌های منجمد

  • امریکا باید دست از حمایت از تروریست ها بردارد

  • بازار متشکل ارزی نیامده نرخ ارز را کاهش داد

  • نرخ معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین اعلام شد