طنین یاس: 270شبکه فارسی زبان با تبلیغ مد، حیازدایی می کنند

مسئول بسیج زنان کشور فعالیت ماهواره ها را حیازدایی و درراستای ولنگاری فرهنگی برشمرد وافزود: 270شبکه فارسی زبان ماهواره ای با دستاویز مد و حتی پوشش غیرمتعارف که با فطرت و شخصیت انسان مطابقت ندارد، تبلیغ و بازنمایی می کنند.

1397/12/20
|
13:30

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - مینو اصلانی با حضور در برنامه "گفت وگوی فرهنگی" ضمن تشریح چرایی و چگونگی بروز ولنگاری فرهنگی اظهار کرد: «انقلاب ما بدلیل اینکه انقلابی فرهنگی است؛ لذا طمع دشمن نیز به مقوله ی فرهنگ در کشور بیش از سایر موضوعات است.»

وی ادامه داد: «ارزش های فرهنگی است که انقلاب را سرپا نگاه می دارد و باعث می شود نقشه های دشمن به نتیجه نرسد؛ لذا هر چه روی داشته ها، ارزش ها و مبانی فرهنگی جامعه که مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی است تاکید کنیم، دشمن به همین تناسب نقشه های قوی تری را برنامه ریزی می کند.»

اصلانی داشته های فرهنگیِ ایرانِ اسلامی را منطقی، توأم با عقلانیت و همسو با فطرت انسان و نیز تکمله ای بر آموزه های دینی توصیف کرد و افزود: «برای اینکه جامعه ای بالنده داشته باشیم بایستی بر این مبانی اعتقادی تاکید کنیم تا هویت ایرانی اسلامی حفظ شود.»

***ولنگاری فرهنگی ارزش را به ضدارزش بدل می کند

این فعال در حوزه زنان از شکسته شدن مرزهای فرهنگ که منتج به بحث ولنگاری فرهنگی سخن گفت و افزود: «وقتی داشته ها نا دیده گرفته شود، جریانی ضد فرهنگی رخ می دهد و گاه ارزش ها نیز ضد ارزش تلقی می شود.»

اصلانی در باب مثال ها تصریح کرد: «حریم میان زن و مرد همواره در جامعه اسلامی ما مورد احترام بوده است؛ چراکه این حریم باعث حفظ ارزش های اخلاقی، تحکیم خانواده، احترام متقابل و... خواهد بود و حتی همین حریم ها موجب حفظ حرمت افراد در جامعه می شود.»

مسئول بسیج زنان کشور شبکه های ماهواره ای را به شبکه های حیا زدا تشبیه و تاکید کرد این شبکه ها ارزش ها را به ضد ارزش تبدیل کرده و ولنگاری فرهنگی را دامن می زند.

***هنجارشکنی در پوشش افراد؛ ولنگاری فرهنگی است

اصلانی همچنین مسئله عفاف و حجاب را مطرح کرد و افزود: «پوشش و توجه به آن در جامعه مربوط به امروز و دیروز نیست؛ بلکه با تولد انسان در عالم خلقت مطرح بوده است و این پوشش در طول تاریخ نشان از ایده، انگیزه و منش و دیدگاه اقوام مختلف بوده است.»

وی تصریح کرد: «وقتی درباره این پوشش هنجار شکنی می شود، قطعا ولنگاری فرهنگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین ضمن ریشه یابی می بینیم 270 شبکه فارسی زبان ماهواره ای با دستاویز مد و حتی پوشش غیر متعارف که با فطرت و شخصیت انسان مطابقت ندارد، تبلیغ و بازنمایی می کنند.»

اصلانی خاطرنشان ساخت: «دنیای غرب تا سر حد ولنگاری فرهنگی خاصه در پوشش پیش رفته است و امروز بدین نتیجه رسیده این نوع ولنگاری منجر به از هم گسیختگی جامعه شده و خانواده نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.»

***ولنگاری فرهنگی امکان رشد و تعالی را از جامعه می گیرد

همچنین در این میزگرد فرهنگی در رادیو گفت وگو مهریار شبابی، استاد دانشگاه الهیات بهره برداریِ سوء منحرفان و هنجار شکنان را از ابعاد ولنگاری فرهنگی تشریح کرد و گفت: «این افراد در پی گل آلود کردن فضای شفاف جامعه و ایجاد نا هنجاری های اخلاقی و اجتماعی را بوجود می آورند.»

وی افرادی که به حقوق خود بسنده نمی کنند را با واژه ستمگران نامید و افزود: «این افراد با تجاوز به حقوق دیگران آرامش و امنیت را از جامعه سلب می کنند و در حقیقت این گروه نظم طبیعی هر آنچه بر پایه عدالت است را از بین می برند.»

شبابی اخلال گران را نیز گروه سوم دانست که ضمن به انحراف کشیدن قوانین جامعه، آن را دست مایه بحران سازی در جامعه نمی نمایند و ادامه داد: «این افراد امکان رشد و تعالی را از جامعه گرفته و نظم عمومی را بر هم می زنند.»

***راهکار مقابله با ولنگاری فرهنگی چیست؟

این استاد دانشگاه دستاویزی نظیر روشنگری و جهاد فکری را دو راهکار در مقابله با گروه های مذکور دانست و افزود: «در بخش های نرم افزاری بایستی باور ها، اعتقادات و سرمایه های اجتماعی و معنوی را هدف گذاری کرده و روی آن کار کنیم.»

به گزارش رادیو گفت وگو شبابی اضافه کرد: «عده ای از افراد جامعه نیز جذب این گروه ها شده اند که بایستی برخوردی عادلانه، منصفانه و هوشمندانه با آن ها صورت گیرد؛ یعنی نمی توان این افراد را از جامعه طرد کرد و به ترمیم امور زیر بنایی در بعد فرهنگی پرداخت.»

وی ایجاد رضایتمندی نسبت به فرهنگ صحیح را نیز راهکاری دیگر دانست و خاطرنشان ساخت: «رضایتمندی را باید با شکل های گوناگون تقویت کنیم؛ به عنوان مثال در جهت ایجاد تشکل ها، افکار عمومی را بدین سمت جلب کرده و نیروهای داخلی را تقویت کنیم.»

دسترسی سریع