صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محمدرضا یقینی، پژوهشگر حوزه دین درباره علت طرح مفهوم قلمرو دین گفت: علت این مسئله از آنجا شکل گرفت که متفکرین در جستجوی پاسخ این سوال بودند که اساساً انسان چه نیازی به دین دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «رهیافت» رادیو گفت و گو با موضوع قلمرو دین و با حضور «محمد رضا یقینی» دکترای الهیات و پژوهشگر حوزه دین به روی آنتن رفت.

محمد رضا یقینی در آغاز با بیان اینکه با طرح موضوع قلمرو دین، نگاهی حداقلی و حداکثری به دین مطرح شد، گفت: مرتبه‌ای از دین داری که همراه با سکولاریسم است، از رنسانس شکل گرفته است. البته سکولاریسم را نمی‌توانیم یک نگاه غیر دینی قلمداد کنیم زیرا ادعا می‌شود مراتبی از دین داری در آن وجود دارد.

وی در ادامه درباره علت طرح مفهوم قلمرو دین اظهار کرد: علت این مسئله از آنجا شکل گرفت که متفکرین در جستجوی پاسخ این سوال بودند که اساساً انسان چه نیازی به دین دارد و دین قرار است چه مشکلی از بشر را حل کند و در حقیقت این مقوله، یک تناسبی با مفهوم انتظار بشر از دین دارد.

این دکترای الهیات همچنین با بیان اینکه موضوع قلمرو دین در میان عموم مردم و سیاست مداران نیز از قدیم مطرح بوده است، گفت: بعد از ماجرای ثقیفه، عده‌ای نزد امیرالمومنین آمدند و گفتند ما قبول داریم در دین و علم و فرزانگی، افضل انسان‌ها هستید اما کسان دیگری هستند که در سیاست و تدبیر و دنیا دیدگی برتر از شما هستند و بنابراین سزاوار است آنها خلیفه باشند. در حقیقت این موضوع در ذهنیت مردم نیز شکل گرفته است و در حقیقت بین دین و دنیا، تفکیک قائل می‌شوند.

پژوهشگر حوزه دین در ادامه درباره فایده طرح موضوع قلمرو دین بیان کرد: وقتی موضع خودمان را در قبال این موضوع روشن نکرده باشیم، نمی‌توانیم بدانیم در مسائل اجتماعی تا چه حدی باید به سراغ دین بیاییم؟ اگر قائل بر این شویم که دین را به طور کامل یا بخشی از آن را کنار بگذاریم، در آن صورت، ما نیز دچار سکولاریسم هستیم.

یقینی افزود: به اندازه میزانی که معتقد باشیم زندگی دنیوی ما فارغ از دین قابل تعریف کردن و تبیین است، به آن میزان سکولار هستیم و در غیر آن صورت به همان میزان از سکولار فاصله گرفتیم.

مرتبط با این خبر

  • تهران بیشترین سهم حاشیه نشینی را در اختیار دارد

  • بهره برداری از 4هزار هکتار اراضی کشاورزی در منطقه آزاد ماکو

  • ایجاد رابطه منطقی بین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، شرط اجرایی کردن بیانیه گام دوم

  • وظیفه ناو امریکایی اعمال فشار برای مذاکره است

  • احتمال قصور پزشکی در مواقع اورژانسی افزایش پیدا می کند

  • ماه رمضان، ماه غفران است

  • تحلیل و بررسی نظام سلامت در گفت و گوی اجتماعی

  • افزایش 3 برابری پرونده تخلفات خودرو

  • قدر مشترک فیلسوفان دوره مدرنیته سکولاریسم است

  • بازار را رها کرده اند