خبرگزاری خانه ملت: مشکلات فرهنگی به دلیل کم کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد :اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه مسئولیت های تربیتی و ماموریت های سازمانی خود ورود پیدا می کرد مشکلات جامعه تا این حد افزایش نمی یافت.

1398/03/18
|
12:50

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نصرالله پژمان فر با تاکید بر موضوع چالش آموزش بدون پرورش، به شکل گیری رفتارهای متناقض در فضای تربیتی امروز اشاره کرد و گفت : به دلیل وجود همین فضای نا بسامان شاهد خروجی های نا مناسب فرهنگی هستیم چون چیزی که کاشته ایم را درو می کنیم.

وی افزود : آن چه که در فضای جامعه مشاهده می کنیم نتیجه مسائل نهان و آشکاری است که در حوزه تربیت برای افراد مختلف ظهور و بروز پیدا می کند و در حوزه تربیتی مهمترین نقش متوجه والدین و مدارس است چون کودکان پس از یک دوره چند ساله از خانواده خود جدا می شوند و به مدرسه می روند . از این رو نقش معلمان بسیار بی بدیل است که تاثیرات عمیقی در شخصیت افراد ایجاد می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه مهندسی فرهنگی و تربیتی کشور از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است ، اظهار کرد : وظیفه مجلس شورای اسلامی قانون گذاری است و فهم قانون در مسائل تربیتی و فرهنگی حداقل است . در واقع مسائل فرهنگی پیچیده تر از آن است که با برش های قانونی بتوان آن را حل کرد.

حجت الاسلام پژمان فر در ادامه خاطرنشان کرد : مجلس شورای اسلامی در نهایت می تواند هماهنگی میان دستگاه ها را افزایش دهد اما این وظیفه در حوزه فرهنگ بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاده شد تا یک ارتباط میان نهادهای دولتی و غیر دولتی فرهنگی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حداقل وظایف خود کار می کند ، عنوان کرد : اگر شورا در حیطه مسئولیت های تربیتی و ماموریت های سازمانی خود ورود پیدا می کرد ، مشکلات فرهنگی تا این حد در جامعه گسترش نمی یافت.

دسترسی سریع