خبرگزاری مهر: صلح یک نوع جهاد است

شریف لک زایی گفت: انسان در صلح تلاش می‌کند فضای آرامش را برای خود، دیگران و هم هستی ایجاد کند و از این منظر صلح یک نوع جهاد محسوب می‌شود.

1398/03/19
|
09:34

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «رهیافت» رادیو گفت وگو با موضوع اسلام؛ اصالت صلح یا اصالت جنگ و با حضور شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی به روی آنتن رفت.

شریف لک زایی در آغاز با بیان اینکه در نگاهی سنتی، صلح در مقابل جنگ مطرح می‌شود، گفت: وقتی جنگ و ستیزی نباشد، طبیعتاً صلح وجود دارد اما امروزه نگاه متفاوتی بین مسئله صلح شده است و فلسفه متعالی می‌تواند آن را پشتیبانی کند. امروزه صلح به مثابه یک وضعیت مورد توجه است که در آن زندگی برای آحاد انسان‌ها، آرام و متعالی باشد که نظام‌های سیاسی باید این مفهوم را اجرا کنند.

وی بیان کرد: این مفهوم به صورت سنتی بین دولت‌ها مطرح می شده است و در بین انسان‌ها این مفهوم جایگاهی نداشته است در صورتی که برخی از متفکرین معاصر، ستوه صلح در عرصه سه گانه ای را مورد توجه قرار می‌دهند؛ اینکه انسان با نفس خودش به صلح برسد، اینکه انسان با سایر موجودات در صلح زندگی کند و اینکه انسان با دیگر انسان‌ها در صلح باشد. بنابراین صلح عرصه گسترده و فراتر از صرفاً عرصه بین دولت‌ها مد نظر است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی در ادامه با تصریح بر اینکه صلح یک نوع جهاد است، اظهار داشت: انسان در صلح تلاش می‌کند فضای آرامش را برای خود، دیگران و هم هستی ایجاد کند و از این منظر صلح یک نوع جهاد است. طبیعتاً آنچه این موضوع را محقق می‌کند، اخلاق است.

وی بیان کرد: امام موسی صدر می‌گوید مشکل بزرگ قرن بیستم نبود صلح است. ایشان معتقد است اسلام می‌تواند صلح در جهان برقرار کند اما تحقق این مهم دو مفروض دارد؛ صلح را باید بین انسانی نگاه کنیم و هنگامی که از صلح صحبت می‌کنیم از «اسلام» سخن می‌گوئیم و یکدیگر را از همان ابتدا به سازش در فضای اجتماعی فرا می‌خوانیم. دومین مفروض این است که اسلام نیز طرفداران خودش را توصیه و امر به طرفداری از صلح می‌کند و اینکه نسبت به دیگران در فضای مسالمت آمیزی رفتار کنند.

دسترسی سریع