خبرگزاری خانه ملت: کاهش قاچاق ورودی؛ در سایه افزایش نرخ ارز

احمد انارکی محمدی گفت: در حال حاضر قاچاق به داخل کشور به دلیل بالا رفتن قیمت ارز ممکن نیست.

1398/03/19
|
13:10

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد انارکی محمدی اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دور قبلی مجلس تصویب و اصلاحاتی نیز بر آن انجام شد.

وی افزود: ما در حال حاضر ابزار قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اختیار داریم و در زمان مورد نیاز و با پیشنهاد ستاد و دستگاه های مربوطه، این ابزارهای قانونی را اصلاح و یا اضافه می کنیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از اینکه امروز عامل تعیین کننده قیمت اجناس ما، قیمت لب مرز شده گفت: ما کالاها را با یارانه صادر می کنیم و مزیت آنچنانی برای ما ندارد درحالیکه اگر با ارز آزاد تولید می کردیم قطعا درآمد ما بیش از اینها بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر قاچاق به داخل کشور به دلیل بالا رفتن قیمت ارز ممکن نیست.

انارکی یادآور شد: با تحقیق و تفحص مجلس در این باره، عدم اجرای قانون و تکالیف توسط دستگاه های مکلف برای ما محرز گردید. تکالیف زیادی برای 26 دستگاه عضو ستاد تعریف شده اما بسیاری از این تکالیف انجام نشده است. البته اقدامات خوبی هم صورت گرفته اما تعریف یک سیستم کامل در کشور در جهت لینک شدن همه دستگاه ها با یکدیگر و در نهایت خروجی مناسبی وجود ندارد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: مشکل اینجاست که در حال حاضر قاچاق معکوس شده و با توجه به قیمت فعلی ارز اگر خاک هم قاچاق شود سودآور است

دسترسی سریع