تابناك: مارمولک‌های فساد، اژد‌ها شدند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مبارزه جدی با فساد دیرپا گرفت و مارمولک‌ها، اژد‌ها شدند.

1398/06/11
|
15:10

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مبارزه جدی با فساد دیرپا گرفت و مارمولک‌ها، اژد‌ها شدند، گفت: قوه قضائیه همچنان بی‌طرفی خودش را در پرونده‌های فساد حفظ کند.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در مصاحبه با رادیو گفت: مبارزه جدی با فساد دیر پا گرفت و به قول رهبری باعث شد مارمولک‌ها، اژد‌ها شوند، اما به هر حال با مسیری که به ویژه در این دوره شروع شده، در حال پیشروی هستیم.

هرچند در دوره قبل نیز برخی تلاش‌ها صورت گرفت، امروز با جسارت و صراحت بیشتری به مبارزه با متخلفان از دارندگان قدرت سیاسی یا افرادی که نسبتی با مقام‌های سیاسی دارند، شروع شده و دستگاه قضا با هیچ کس تعارف ندارد و به شکل گسترده‌ای با فساد مبارزه می‌کند.

دسترسی سریع