عصر شهروند: دسته بندی دانش آموزان ابتدایی در گروه‌های قوی‌تر و ضعیف‌تر تخلف است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دسته بندی دانش آموزان ابتدایی در گروه‌های قوی‌تر و ضعیف‌تر تخلف است تأکید کرد: والدین موارد را گزارش کنند.

1398/07/19
|
09:00

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش اساسی معلمان به ویژه در مقطع ابتدایی گفت: آموزگار دوره ابتدایی مسئول همه درسهاست و به جای چهار روز پنج روز در مدرسه حضور دارد که این موضوع فشار زیادی به این قشر وارد می‌کند.

وی افزود: مسئولیت اصلی معاونت آموزش ابتدایی، برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه های درسی این مقطع تحصیلی و ارزیابی و نظارت بر کیفیت انجام فعالیت هاست.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سختی کار آموزگاران ابتدایی اظهارکرد: ما برای این مسئله، یک طرحی تدوین کردیم. آموزگاران ابتدایی در گذشته به خاطر سختی کار، یک فوق العاده ویژه‌ای دریافت می کردند اما به تدریج این امتیاز شامل حال همه معلمان شد و تمایز آموزگاران ابتدایی از بین رفت.

این مقام مسئول عنوان کرد: ما با همکاری شوراهای آموزش و پرورش، در تلاشیم پیشنهادی آماده و به وزیر ارائه کنیم تا سختی کار و ایجاد انگیزه برای ماندگاری در دوره ابتدایی، که مورد تأکید سند تحول بنیادین است در دریافتی آموزگاران این مقطع لحاظ شود و شرایط کار را برای آنها تا حدودی تسهیل کنیم.

حکیم زاده از وجود 49 هزار کلاس چندپایه آموزگاران سخن گفت و افزود: برخی آموزگاران در نقاط دوردست و صعب العبور با چند پایه دانش آموز در یک کلاس کار می کنند و کمتر دیده می شوند اما با همه این سختی‌ها زحمات زیادی متقبل می شوند.

وی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر تمرکز از آموزش به تمرکز بر امر مهم تربیت گفت: ما در مقطع ابتدایی برای تمرکز بیشتر بر تربیت دانش آموزان، برخی موانع مانند ممنوعیت کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی به مدرسه، ممنوعیت برگزاری آزمون های تستی و مسابقات متنوع و با هزینه را ایجاد کردیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: دسته بندی دانش آموزان ابتدایی در گروه های قوی‌تر و ضعیف تر به شدت به روان آنها آسیب می زند و این کار از نظر اصول تربیتی مردود و حتی تخلف است. اگر والدین چنین مواردی را مشاهده کردند حتما به مرکز رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش گزارش کنند.

دسترسی سریع