صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به شرایط بین المللی کشور و تحریم‌هایی که علیه ایران توسط آمریکا اعمال شده است گفت: ورود، خروج و یا ماندن در FATF هیچ تاثیری در وضعیت کشور ندارد.

شهرام شریعتی در مصاحبه با رادیو با اشاره به شرایط بین المللی کشور و تحریم هایی که علیه ایران توسط آمریکا اعمال شده است، گفت: ورود، خروج و یا ماندن در FATF هیچ تاثیری در وضعیت کشور نخواهد داشت زیرا در حال حاضر هیچ تراکنش مالی مستقیم ایران با بانک های بین المللی انجام نمی شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر بی تاثیر بودن وجود یا عدم وجود FATF در شرایط فعلی گفت: در شرایطی که در تحریم قرار داریم نمی توانیم تراکنش مالی داشته باشیم و بنابراین باید FATF را رد کنیم چون این قانون قصد دارد کنترل مالی انجام دهد.

وی افزود: اقتصاد کشور در حال حاضر بیمار است اما با FATF نمی توان آن را درمان کرد.

به گزارش تسنیم،وی همچنین تصریح کرد: اگر بخواهیم از موضع ایدئولوژیک وارد این موضوع شویم، نباید FATF را پذیرفت زیرا پذیرش آن، زورگویی آشکار آمریکا محسوب می شود و امکان تراکنش مالی با گروه ها و جریان های مقاومت را نخواهیم داشت.

مرتبط با این خبر

  • مسیر پیشرفت کشور از درون صندوق‌های رای عبور می‌کند

  • حضوری که حماسه می آفریند

  • سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت سیستماتیک و جامع اجرا نشده است

  • بارش های دو سال اخیر منابع آبی کشور را تامین نکرده است

  • مردم انتظار دارند نمایندگان مجلس ساده زیست و نوکری مردم را افتخار خود بدانند

  • اقتصاد دانش بنیان؛ حلال مشکلات اقتصادی کشور

  • نظام مدیریتی موسیقی با احترام بیشتری رفتار کند

  • کیک و شیرینی در مغازه های نان فانتزی فاقد کیفیت است

  • عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به خاطر مدیریت دولتی اقتصاد است

  • وضعیت کنونی موسیقی مرگبار است