روزنامه كیهان: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نظام‌مند نبوده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی بر اساس اقدامات متفرقه، نظام‌مند و بر اساس یک ساز و کار جامع صورت نگرفته است.

1398/12/07
|
12:25

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ایروانی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک رشد محدودی داشته است، گفت: برای رصد و پایش میزان تحقق یک سیاست کلی، نیازمند الگوی مشترکی بین مرکز رصد‌کننده و مجلس با دولت هستیم که متاسفانه این الگوی مشترک وجود ندارد. در حقیقت نمی‌توانیم با یک خط‌کش واحد اندازه‌گیری کنیم تا درجات توفیق یا عدم توفیق مشخص شود.

وی افزود: هر سیاست و بند آن یک یا دو پیام دارد و طبیعتا برای اجرا و رشد آن پیام، نیازمند برنامه اقدام هستیم و موفقیت‌های این برنامه اقدام را نیز باید با یک شاخص مشخص بسنجیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه باید برای پایش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی الگوهای رصد آن را نیز ایجاد کنیم، گفت: باید جایگاهی برای هر بند از سیاست‌های ابلاغی تعریف کنیم و پس از آن قواعد مشخصی ایجاد کنیم تا برنامه اقدامی تهیه شود که بتوانیم آن را رصد کنیم.
ایروانی ضمن اذعان به این موضوع که اقدامات متفرقه‌ای در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و رصد آن صورت گرفته است، افزود: این اقدامات متفرقه سیستماتیک و بر اساس یک ساز و کار جامع صورت نگرفته است. هر کدام از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای این کار را انجام می‌دهند و به همین جهت در یک نهاد، میزان اجرایی شدن سیاست‌ها بالا و در یک نهاد دیگر پایین است.

وی تاکید کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به صورت فراگیر باشد و اینگونه نباشد که هر کسی ضعیف عمل کرد، معیاری برای سنجش توان مدیریتی او باشد زیرا این سیاست‌های ابلاغی، کلان و کلی‌نگر هستند و همه بخش‌ها باید با هم‌افزایی به یکدیگر کمک کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: اقتصاد مقاومتی به تولید و درون کشور نگاه دارد و در این راستا تقویت بنیه ملی و استحکام آن را در دستور کار قرار می‌دهد که به نوبه خودش آثار فراوانی دارد زیرا قدرت نرم کشور را افزایش می‌دهد و دشمنان کشور را مایوس می‌کند از اینکه بخواهند تدابیری بیندیشند.

دسترسی سریع