خبرگزاری مهر: جامعه نیازمند همه سطوح شادی است

رئیس دانشکده فلسفه و ادبیات دانشگاه خوارزمی گفت: ما حتی نباید از شادی‌های سطحی دریغ کنیم؛ جامعه نیازمند همه سطوح شادی است.

1398/12/13
|
10:34

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رسولی پور با حضور در برنامه سوفیا از شبکه رادیویی گفت‌وگو سُنت سقراطی را ناظر بر ایجاد دیالوگ دانست و افزود: از نگاه معرفتی در حکمت یونان، یک فاعل در صدد شناخت جهان پیرامون است و لذا هیچگاه رابطه بین دو فاعل در این میان رخ نمی‌دهد؛ لذا در این نوع شناخت، یکی فاعل و دیگری مفعول است و جریان ارتباط، یک سویه خواهد شد.


وی افزود: «اگر قرار است شادی و وجد ایجاد شود، دو طرف ارتباط باید نقش فاعلی داشته باشند و به بیانی دیگر هر دو سوژه باشند.»

خوش روانی از دید یونان باستان چگونه است؟

رسولی پور گفت: «در فلسفه یونان در کنار اصطلاح شادی یا سعادت، اصطلاح خوش روانی یا سلامت روان نیز وجود دارد.»

وی در این باره توضیح داد: «شادی وقتی حاصل می‌شود که درون فرد شاد باشد و این شادی در خارج فرد حاصل نمی‌شود.»

رسولی پور افزود: این صفات نیستند که ما را به وجد می‌آورند؛ بلکه موجودات هستند که انسان را به وجد می‌آورند. از این رو تلاش ارسطو نیز تحقق فضائل در فرد بوده تا روان او سالم و شاد باشد.

از شادی‌های کوچک دریغ نکنیم

این استاد ادیان و فلسفه اضافه کرد: «ما حتی نباید از شادی‌های سطحی دریغ کنیم؛ جامعه نیازمند همه سطوح شادی است ولی این شادی باید به مرور عمیق شود که این شدنی نیست مگر اینکه با سطح متعالی –خداوند- گره بخورد.»

رسولی پور اظهارکرد: «حکمت یونان یا عرفان ما، وجد را در دانستن و معرفت می‌یابد؛ یعنی اساس خوبی‌ها را معرفت می‌داند و وجد حقیقی وقتی حاصل می‌شود که انسان با صورت عالی معرفتی پیوند می‌خورد.»

وی افزود: «کسی که دچار وجد می‌شود، یا عملی را دیده است و یا بدان عمل مشغول می‌باشد و در این راستا این فرد در حال انتشار معرفت شادی است.»

در کنار دانستن، مدافعان مردم باید کاری کنند…!

رسولی پور ادامه داد: «ناراحتی و اضطراب و غم که در جامعه امروز ما پدید آمده، با دانستن اینکه چنین بیماری چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد، کفایت دارد. سطح دیگر بحث به این نکته اشاره دارد که در کنار این دانستن آیا باید اقدامی عملی نیز انجام گیرد یا خیر!»

وی افزود: «در جامعه باید ایثار و همدلی ایجاد شود. درست مانند اصطلاح جدیدی که در جامعه ایجاد شده و آن را بنام مدافعان مردم می‌شناسند. در این راستا یک وجد ارادی و کنشی در جامعه ایجاد می‌گردد.»

چند قدم از شادی دوریم...

در ادامه علی پورمحمدی، دکترای فلسفه ضمن برقراری ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو با بیان اینکه امور پیش آمده در جامعه مغایر با شادی است، افزود: «امیدواریم بحث ما اندکی از آلام مردم کاهش دهد تا با شادی از این مرحله عبور کنیم.»

وی با بیان این مطلب افزود: «وجد امری وجودی است؛ یعنی وجود انسان دچار توسعه می‌شود که از یک معرفت حاصل می‌گردد.»

پور محمدی گفت: «وجد تمام وجود انسان را شامل می‌شود؛ مرتبه‌ای از وجود انسان معرفت اوست و یک انسان نمی‌تواند در مرتبه‌ی معرفت به وجد برسد اما در مرتبه‌ی کنش بدین وجد دست می‌یابد!»

شادی معرفتی مقدم بر شادی عملی است

این مدرس خارج فقه خاطرنشان کرد: «وقتی معرفت انسان دستخوش تغییر می‌شود، بنابراین انسان نیز این تحول را می بیند؛ طبیعتاً تحول معرفتی مقدم است ولی کنش و عملکرد انسان نیز تحت تاثیر این کنش معرفتی قرار می‌گیرد.»

پورمحمدی ضمن تعریف عشق الهی و انسانی گفت: «فرد عاشق در ذات عاشق است؛ ممکن است معشوق یک انسان یا خداوند باشد اما تجربه عشق که برای انسان اتفاق می‌افتد، در هر صورت یکی است.»

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: «حالتی که عاشق دچار آن می‌شود، در همه حال یکی است ولی تفاوت معشوق باعث تفاوت در حالات انسان می‌شود.»

دسترسی سریع