روزنامه تعادل؛ ایران در آستانه سالمندی زودرس

به گفته یک استاد دانشگاه، کاهش رشد جمعیت در سال 1398 به زیر یک درصد رسید و کاهش نرخ باروری کل نیز به 1,84 فرزند رسیده که ایران را در آستانه سالمندی زودرس قرار داده است.

1399/02/31
|
13:33

به گفته یک استاد دانشگاه، کاهش رشد جمعیت در سال 1398 به زیر یک درصد رسید و کاهش نرخ باروری کل نیز به 1,84 فرزند رسیده که ایران را در آستانه سالمندی زودرس قرار داده است. خلیل علی محمدزاده در روز ملی جمعیت، با بیان اینکه تنظیم خانواده و مهار جمعیت دو مقوله متفاوت هستند، گفت: تنظیم خانواده یعنی فاصله‌گذاری بین موالید که در گذشته گفته می‌شد بین فرزندان سه سال فاصله باشد، اما مهار جمعیت یعنی از همه ابزارها استفاده کردن و به سمت کاهش جمعیت رفتن که فقط یک برنامه بهداشتی نیست بلکه برنامه‌ای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه تا سال 1375 تنظیم خانواده در کشور دنبال می‌شد اما بعد از آن پا در مسیر اهداف مهار جمعیت گذاشتیم، افزود: آن زمان مجوز مجلس برای تنظیم خانواده بود که باید منجر به تعادل جمعیتی می‌شد یعنی نرخ باروری که سال 1365، 6.7 فرزند بود باید به چهار می‌رسید و متوقف می‌شد و میزان رشد جمعیت‌مان که 3.9 درصد بود باید به 2.3 درصد می‌رسید و متوقف می‌شد.

او با بیان اینکه کاهش رشد جمعیت در سال 1398 به زیر یک درصد رسید و کاهش نرخ باروری کل به 1,84 فرزند رسیده که ما را در آستانه سالمندی زودرس قرار داده است، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که ما در سال 1420 به حدود 20 درصد سالمندی و در سال 1430 که پنجره جمعیتی هم بسته خواهد شد، تعداد سالمندانمان به حدود 26 درصد خواهد رسید یعنی یک‌چهارم مردم کشورمان سالمند خواهند شد. محمدزاده در ادامه با اشاره به راهکارهای کاهش میزان سالمندی عنوان کرد: برای اینکه میزان سالمندی را کاهش دهیم باید جمعیت زیر 15 سال و میزان موالید افزایش یابد.

دسترسی سریع