ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز: سامانه هوشمند تجارت سدی در برابر اقتصاد سیاه

اقتصاد پنهان- مدیرکل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه هوشمند تجارت را موجب دفع قاچاق و اقتصاد سیاه از کشور عنوان کرد.

1399/04/14
|
14:50

به گزارش اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهام‌فر در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش دارد در حوزه رسانه، بُعد مردمی این حرکت اقتصادی را شرح دهد، گفت: کالا تا زمانیکه مخاطب نداشته باشد، سودآور نیست؛ بنابراین در لایه‌های مختلف برخورد با قاچاق دست به کنترل مبادی ورودی زده‌ایم و این روند باید به سمت هوشمندسازی برود.

وی در برنامه صبح و گفت‌وگو افزود: سامانه‌های هوشمند در تجارت و اتصال فرایند تجارت خارجی به داخلی منجر به اشراف اطلاعاتی در حوزه تجارت کشور شده است به گونه‌ای که جلوی قاچاق و اقتصاد سیاه گرفته می‌شود.

پرهام‌فر با تاکید بر اینکه قاچاق باید از بُعد فرهنگی برای مردم شناخته شود، ادامه داد: بخشی از قاچاق به این مهم باز می‌گردد که اگر خریدار یا تقاضایی برای آن نباشد، صرفه و سودآوری را از دست خواهد داد.

وی با رد ضمنی آمار واردات 95درصدی قاچاق از مبادی رسمی اظهار کرد: تحقیق و تفحص با همکاری ما صورت گرفته و اگر بر مبنای آمار چالشی داشته باشیم، باید بصورت علمی تبیین شود.

پرهام‌فر همچنین بر لزوم شفاف‌سازی این آمار و سایر اطلاعات از این دست تأکید و از برگزاری یک برنامه‌ی رادیویی بدین منظور استقبال کرد.

دسترسی سریع