خبر فوری: سهام دولت در ایران خودرو و سایپا بسیار کم است

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره سهام شرکت‌های دولتی در سازمان خصوصی‌سازی گفت: سهام دولت در شرکت ایران خودرو 13 درصد و شرکت سایپا زیر 10 درصد و بسیار کم است.

1399/04/22
|
08:32

علیرضا صالح در برنامه صبح‌وگفت‌وگو در رابطه با اینکه آیا سهم واقعی خصوصی‌سازی 18 درصد است، گفت: باید چند بخش را از هم جدا کنیم، یکی اینکه کدام بخش از واگذاری‌های ما بابت رد دیون و بدون رقابت است. اگر جایی را به صورت رقابتی بفروشیم و نهادهای عمومی هم وارد چرخه رقابتی شوند و با قیمت بالاتری آن را خریداری کنند، اسم آن را چه می‌گذارید؟

صالح با بیان اینکه یک زمان بدون رعایت شرایط رقابت واگذاری صورت می‌گیرد و زمانی هم با رقابت، افزود: زمانی برای سهمی آگهی می‌کنیم و آن را به مزایده می‌گذاریم و حالا در این مزایده یک نهاد عمومی آمد و قیمت بالاتری طبق قانون داد، ما نمی‌توانیم آن را از رقابت کنار بگذاریم.

وی خاطرنشان کرد: بهتر از دو بخش را از هم تفکیک کنیم؛ یک بخش از واگذاری‌ها بابت رد دیون به صورت مستقیم و بدون رقابت است و اکثر آنها صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی هستند. این‌ها در سنواتی بدهی داشتند و طبق قانون مجلس وارد شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه آنچه ارائه شده یک سبد است، تشریح کرد: این سبد شامل شرکت‌های بسیار خوب بورسی و هم شرکت‌های متوسط است و نمی‌شود سهم شرکت‌های خوب را بابت رد دیون برای مردم بدهیم و این دقیقاً ضد صحبت‌های آقای پور ابراهیمی است.

صالح افزود: معتقدم باید این دو بخش را از هم جدا کنیم؛ و اینکه چرا به‌عنوان رد دیون داده شده، قانون مجلس است و هرسال مجلس حقوقی را تعیین کرده و گفته مطابق با آن برای رعایت حقوق بازنشستگان این‌ها به صندوق‌ها واگذار شود.

وی درباره تصدی‌گری دولت بیان کرد: ما مدیریت شرکت‌هایی که واگذار کردیم را هم دادیم و جایی نیست که به‌عنوان رد دیون به دولت واگذار کرده باشیم، اما مدیریت آن را دولت انجام دهد و ما این مورد را نداریم. به‌عنوان مثال، اگر 50 درصد به اضافه یک سهم را در اختیار نهادها قرار داده باشیم، مدیریت و اعمال حقوق مالکانه را هم واگذار کردیم و مشکلی در این رابطه نداریم.

رئیس سازمان خصوصی سازی یادآوری کرد: سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو 13 درصد و سایپا زیر 10 درصد و بسیار کم است. مجموع سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در حد یک سیت هیأت مدیره است که اگر هیأت مدیره را انتخاب کند، وزارت صنایع باید پاسخگو باشد.

صالح درباره این خبر که خصوصی سازی پالایشگاه آبادان با دستور رئیس جمهور به تعویق افتاد، تشریح کرد: در حال حاضر باید آماده‌سازی پالایشگاه آبادان و شازند اراک انجام شود و ما هیچ نوع واگذاری را بدون سرمایه‌گذاری و بازار بورس انجام نمی‌دهیم و باید اول آنها را در بازار سرمایه پذیرش کنیم تا بعد واگذاری اتفاق بیفتد.

دسترسی سریع