خبرگزاری شبستان: ارتباط با کشورهای همسایه باید اولویت نخست باشد

دیپلمات اسبق کشور با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته اولویت را در ارتباط اقتصادی با کشورهای اطراف خود قرار داده اند، گفت: امروزه ارتباط اقتصادی با کشورهای اطراف نه یک توانمندی بلکه نوعی الزام است.

1399/10/24
|
11:16

گزارش خبرگزاری شبستان، ابوالفضل ظهره وند، دیپلمات اسبق کشور و کارشناس مسائل بین المللی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو اظهار کرد: ما با کشورهایی همسایه هستیم که از نظر جمعیت و ظرفیت های اقتصادی می توانند یک بلوک و منطقه تجاری را شکل دهند.

وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته اولویت را در ارتباط اقتصادی با کشورهای اطراف خود قرار داده اند، افزود: امروزه ارتباط اقتصادی با کشورهای اطراف نه یک توانمندی بلکه نوعی الزام است.

ظهره وند نوع نگاه به جایگاه ایران در حوزه بین الملل و منطقه را در موفقیت ارتباط اقتصادی کشور موثر خواند و گفت: کشوری می تواند موقعیت آینده خود را تضمین کند که در عرصه رقابت اقتصادی سهم پایدارتری داشته باشد.

دیپلمات اسبق کشور انسجام درون ساختاری، مدیریت سیستماتیک و پایا و توجه به منافع ملی را از الزامات و زیرساخت های ضروری برای موفقیت در عرصه اقتصادی برشمرد و گفت: مهم تر و ضروری تر از همه اسناد بالادستی و شوراهای مختلف، وجود یک پیشران است که آینده ایران را ترسیم کند و همه دستگاه های ذیربط هم تحت الامر این پیشران باشند.

وی با انتقاد از صدور و ابلاغ بخش نامه های متعارض در سیستم اداری گفت: بسیاری از بخشنامه ها به نفع یک عده و به ضرر عده دیگر است و همین مسائل انواع فسادها را در اقتصاد رقم می زند.

ظهره وند با بیان اینکه بخش خصوصی هم درگیر مسائل سیاسی و امنیتی است، گفت: ما باید عناصری را به عنوان پیشران در این حوزه انتخاب کنیم که هم از نظر درک و فهم مسائل سیاسی و امنیتی در تراز ملی باشند و هم اینکه روحیه خودگذشتگی داشته باشند.

کارشناس حوزه بین الملل با تأکید براینکه همه مشکلات اقتصادی تقصیر وزارت خارجه نیست، گفت: وزارت خارجه آن چیزی را اجرا می کند که به آن ابلاغ شود و لذا تا زمانی که این موضوعات درخواست نشود کاری نمی کند.

ظهره وند مطرح کرد: ما می توانیم از 16 کشور همسایه، حداقل 6 کشور را در یک گروه مشخص، سازماندهی کنیم و متناسب با واردات، صادرات انجام دهیم.

دسترسی سریع