خبرگزاری خانه ملت رضیان:تحقیق و تفحص ابزار مناسبی برای نظارت بر دستگاه های اجرایی است

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، نداشتن تخصص لازم هر یک از اعضای حاضر در طرحهای تحقیق و تفحص را از اشکالات دانست و افزود: معتقدم استفاده از ابزار کارشناسی در اجرای طرح های تحقیق و تفحص مجلس قانونمند نیست.

1396/04/20
|
11:00

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبداله رضیان در مصاحبه با برنامه "بهارستان" رادیو گفت وگو ضمن تشریح نقش تحقیق و تفحص در نظارت عالیه مجلس شورای اسلامی گفت: «تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف بررسی عملکرد آن ها را صورت می دهد و به عنوان ابزار مناسبی برای کنترل و نظارت بر دولت و دستگاه های اجرایی است.»

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، در عین حال به ایراداتی در اجرای تحقیق و تفحص اشاره کرد و افزود: «زمانبر بودن انجام تحقیق و تفحص موضوع را با روزمرگی مواجه می سازد که نتیجه ی مطلوب حاصل نمی شود.»

رضیان ادامه داد: «تعداد نمایندگان حاضر در هر تحقیق و تفحص حدود 11 نفر که شمار زیادی است و موجب [مشکل] در هماهنگی و برگزاری جلسات مورد نظر می شود چراکه عموم نمایندگان با مشغله های زیادی رو به رو هستند و در تشکیل جلسات با تاخیر مواجه می شویم.»

این نماینده مردم در مجلس دهم، عدم وجود تخصص لازم هر یک از اعضای حاضر در طرح تحقیق و تفحص را از دیگر اشکالات دانست و افزود: «در برخی طرح ها نیازمند کارشناسان خبره و متخصص هستیم تا مسائل را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهند و به نظر بنده استفاده از ابزار کارشناسی در طرح های تحقیق و تفحص مجلس قانونمند نیست.»

به گزارش رادیو گفت وگو، نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم اصلاح آئین نامه داخلی مجلس گفت: «گاه افرادی عضو تحقیق و تفحص می شوند که در حین اجرای طرح کمتر پای کار آمده وموجب تاخیر می شویم ودر نهایت نتیجه ی مطلوب نیز حاصل نمی شود؛ ابزار تحقیق و تفحص مهم تر از استیضاح یا سوال است چراکه به کشف مشکلات و تخلفات دستگاه های اجرایی می انجامد.

دسترسی سریع