صندوق كارآفرینی امید؛ وقف باید موجب کاهش فاصله اقتصادی باشد

به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، رضا معممی مقدم در مصاحبه با رادیو گفت وگو با اشاره به گام دوم انقلاب و لزوم ارتقا و افزایش عدالت اجتماعی گفت: این مهم نیازمندِ چشم پوشی از منافع شخصی است و انگیزه های دینی نیاز دارد و در این راستا

1400/07/20
|
09:21

معممی مقدم همچنین وقف را الگویی برای توسعه پایدار و انجام خدمت تعریف کرد و گفت: در چند سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال پایدار، راه اندازی بازارچه های خیریه، احداث گلخانه، برق خورشیدی در بقاع و مشاغل خانگی ایجاد شده است.

وی همچنین شرایط وقف را اینگونه تعریف کرد: آن چیزی قابل وقف است که نسبت بدان مالکیت داشته باشیم و سپس نیت فرد واقف باید بر مبنای خدمات اجتماعی، علمی، حمایت از شرکت های دانش بنیان یا ... باشد و مشخص کند که تولیتِ این موقوفه با خود او و یا فردی دیگر و نیز با سازمان اوقاف است یا خیر؟

معممی مقدم آخرین حلقه وقف را ثبتِ موقوفه مورد نظر در دفاتر اسناد دانست و گفت: ملکِ وقفی نیز به نام سازمان اوقاف ثبت نمی شود و با عنوان وقف به ثبت می رسد. سفره وقف وسیع است و وقتی مردم در مساجد حضور پیدا می کنند که مکانی وقفی است (برکت آن همگانی خواهد شد).

مدیرکل اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف همچنین به سفره های وقفی و تهیه اطعام اشاره کرد و گفت: بالغ بر 6هزار مدرسه وقفی داریم و پیش بینی می کنیم تا پایان سال به ثبت به روز شده ی 12 هزار مدرسه نائل شویم. در زمان کرونا نیز دو میلیون سبد غذایی به مردم نیازمند و آبرومند تقدیم کردیم و در حوزه آموزش و پرورش و دارو و درمان حمایت هایی داشتیم.

انتهای پیام/

دسترسی سریع