افتتاح حساب بانكی گروهی ممنوع شد

بانك مركزی در بخشنامه‌ای به بانك‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام كرد كه افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای كاركنان شركت‌ها ممنوع است.

1401/05/18
|
10:30

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانك مركزی در بخشنامه‌ای به همه بانك‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام كرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای كاركنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترك تشریفات مذكور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی كه دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌كنند كه این اقدام امكان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌كند.

در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الكترونیكی پیشنهاد شده است.

دسترسی سریع