صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یکی از کارشناسان بی بی سی فارسی درباره نقش آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان صحبت کرد.

کارشناس افغان بی بی سی فارسی درباره نقش مخرب آمریکا در افغانستان گفت: کسانی که آمریکا را نسخه درد مردم افغانستان تجویز می‌کنند یا از تاریخ بی‌خبرند یا مزدور آمریکا هستند. طالبان، داعش و .. دست پرورده‌های آمریکا هستند.