صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

باتوجه به اینکه ترامپ از خروج برجام سخن می گوید اروپا به حفظ برجام تاکید دارد و این در حالی است که ترس و تردید اروپاییان محافظه کار با کارشکنی آمریکا تلاقی پیدا کرده است.

مرتبط با این