صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

کشورهای غربی خود فرقه داعش را به جان منطقه انداختند و با کمک های مالی به داعش آنها را گسترش دادند و باقدرت نمایی نیروهای مقاومت علیه تروریست ها این گرگ ها صفت های غربی در حال رسوایی هستند.