صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خبر بازگشت پیکر مطهر شهید سیف الله آقاتهرانی پس از 35 سال فراق به خانواده‌اش داده شد.

خبر بازگشت پیکر مطهر شهید سیف الله آقاتهرانی که پس از 35 سال از زمان شهادت در تفحص به دست آمده به خانواده‌اش داده شد.