صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پیام حمله تروریستی نیویورک در روز دوشنبه، عملیاتی شدن مدل انتحاری داعش در آمریکاست.