صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه سال از عملیات شکست داعش در حومه دو شهر بغداد و بلد که فرماندهی آن را شهید سردار حمید تقوی به عهده داشت می گذرد و مردم آن مناطق هنوز هم خاطرات فداکاری های سردار تقوی و همرزمانش را فراموش نکرده اند.