صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برخی از نمایندگان مردم در شهرهای مختلف به اغتشاشات اخیر واکنش نشان داده و خواهان اقدام معترضان از راه های قانونی شدند.

نمایندگان مردم در شهرهای مختلف، اغتشاشات اخیر در کشور را محکوم کرده و به این نکته اشاره کردند که برخی سودجویان از جمله سران کشورهای غربی از اتفاقات اخیر به نفع خود استفاده می‌کنند.