صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ناآرامی‌های اخیر کشور در کوتاه مدت تاثیر‌های زیادی بر اقتصاد کشور داشته است.

برنامه جهان آرا در شبکه افق به موضوع آمار و ارقام اقتصادی کشور و تاثیر اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر بر آن پرداخته است.
همچنین در این برنامه، تاثیر فتنه 88 بر اقتصاد ایران نیز بررسی شده است.

مرتبط با این