صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

آذری جهرمی علت ناتوانی جایگزینی پیام‌ رسان‌های داخلی با نمونه‌های خارجی را بیان کرد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک مصاحبه، از علت ناتوانایی پیام رسان‌های داخلی در جایگزینی با نمونه‌‌های خارجی، سخن گفت.

وزیر ارتباطات بیان کرد: پیام رسان‌های داخلی در ارائه خدماتی که پیام رسان‌های خارجی از آن برخوردارند، ناتوان هستند.

مرتبط با این