صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پس از 8 روز بیم و امید برای نجات کارکنان کشتی «سانجی»، سرانجام، آن عزیزان در آتش سوختند و کشورمان عزادار شد.

روز یکشنبه 17 دی 96، خبر وقوع آتش سوزی در کشتی «سانچی» اعلام شد و 8 روز پس از حادثه، خبر از دست رفتن عزیزان کشورمان و پایان جریان حادثه، دل همگان را به درد آورد. در طول این 8 روز، بیم و امید، دل مردم و مسئولان را فرا گرفته بود و خانواده‌های آن عزیزان، روزهای تلخی را سپری می‌کردند.

مرتبط با این