صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با اعلام افزایش تعرفه های فولاد و آلومینیوم از اروپا به دستور ترامپ جنگ لفظی بین آمریکا و اروپا شدت گرفته است.

مرتبط با این