صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برجام از دیدگاه اروپایی ها یکی از موفقیت های بین المللی در عرصه سیاسی و اقتصادی محصوب می شود.

برجام از دیدگاه اروپایی ها یکی از موفقیت های بین المللی در عرصه سیاسی و دیپلماسی پساجنگ سرد محصوب می شود.

برجام برای اروپایی ها پرسود بوده است وکشور های مختلف اروپایی پس از برجام میلیون ها دلار کالا را روانه ایران کرده اند.

مرتبط با این