صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

میان اظهارت مسئولان در زمان قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام، تفاوت عجیبی به چشم می‌خورد.

برنامه جهان آرا، شب گذشته به بررسی اظهارات مسئولان ارشد نظام در زمان قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام، پرداخت.

مسئولان اظهار کردند که در صورت خروج آمریکا از برجام، این توافقنامه به طور کامل منتفی خواهد شد اما اکنون باوجود خروج آمریکا از برجام، می‌گویند که می‌خواهند برجام را با کشورهای اروپایی ادامه دهند.

مرتبط با این