صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های خود درباره اعتماد به اروپا و عواقب آن هشدار داده‌اند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در تاریخ 94/8/20، درباره قابل اعتماد نبودن فرانسه صحبت کردند.

ایشان فرمودند: متاسفانه تاریخ معاصر کمتر مورد توجه جامعه‌ی کتاب‌خوان ما قرار میگیرد؛ بخوانید ببینید در هند چه گذشت از استعمار، در برمه چه گذشت و مانند این‌ها به‌وسیله‌ی همین فرانسه‌ی ظاهرالصلاح منظم مرتب مؤدب چه گذشت و استعمار چه کرد با اینها.

مرتبط با این