صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تروریست های آمریکایی سعودی می خواهند از مطالبات صنفی مردم سواستفاده کنند و اغتشاشات و ناامنی را به صورت ادامه دار به شهر های بزرگ بکشانند.

تروریست های آمریکایی سعودی می خواهند از مطالبات صنفی مردم سواستفاده کنن و اغتشاشات و ناامنی را به صورت ادامه دار به شهر های بزرگ بکشانند. پیاده نظام خود را هم از داعشی های دهه 60 و ورشکستگان رژیم سابق و عناصر ضد وطنی انتخاب کردند،مدتی است که مردم خرمشهر و همچنین شهرهای آبادان و برخی از نقاط خوزستان از شوری شدید آب رنج می برند.و عملا آبی برای بهداشت ندارند اما دشمن که در کمین نشسته تلاش می کند از این مطالبات مردم سواستفاده کند.