صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نشست وزرای امور خارجه ایران و گروه 1+4 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ وین برگزار شد.

مرتبط با این