صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اختلافات فزاینده میان کشورهای اروپایی به ویژه در ارتباط با بحران آوارگان و مهاجران به همراه گسل های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی به انسجام اتحادیه اروپایی به صورت جدی آسیب وارد کرده است .

مرتبط با این