صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عدم توجه به متخصصان داخلی، صنعت خودروسازی کشورمان را با نقایص مختلفی روبه رو کرده است.