صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری درباره پیشرفت‌های کشورمان در زمان اوج تحریم‌ها را مشاهده می‌کنید.

کلیپی از سخنان رهبر انقلاب درباره پیشرفت‌های کشورمان در زمان اوج تحریم‌های همه جانبه را مشاهده می‌کنید.

مقام معظم رهبری در بخشی از سخنانشان گفتند: ما در آغاز انقلاب، حدود صد و هفتاد هزار دانشجو داشتیم، امروز بیش از چهار میلیون دانشجو داریم. امروز دویست دانشگاه جامع در سرتاسر کشور هست، دو هزار دانشگاه و مرکز آموزش عالی در سطح کشور وجود دارد. ما همه این‌ها را در شرایط تنگدستی انجام دادیم.

مرتبط با این