صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سیاست‌های اقتصادی ضد چینی رئیس جمهور آمریکا سبب شد تا چینی‌ها هم اهرم‌های مختلفی را در مقابله با آمریکا به کار گیرند.