صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تحریم‌ ایران هزینه‌های بسیار زیادی برای آمریکا و اروپا و حتی سایر کشورهای جهان دارد.

مرتبط با این