صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک، تنها اقدامی که اروپا انجام داده، اعلام موضع بوده است.

خروج یکطرفه و ناگهانی آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک، این توافق را تا مرز فروپاشی کشاند. پس از آن، قرار بر این شد تا اروپا جای خالی آمریکا را پر کند و برای حضور ایران در برجام تضمین بدهد. اما اروپایی ها تاکنون به اعلام موضع بسنده کرده اند و حاضر نیستند برای آن هزینه کنند.
شاید این موضوع لزوم توجه بیشتر به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تکیه بر توان داخلی را مشخص کند.

مرتبط با این