صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ناآرامی‌های اخیر بصره فتنه‌ای همسو با داعش است که اعتراضات به حق مردم را منحرف و آن‌ها را مسلح به سلاح آتش کرد.