صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه داغ‌های مجازی در این قسمت از برنامه خود به موضوعات مختلف و متنوعی پرداخته است.

این بخش از برنامه داغ های مجازی به موضوعات مختلفی از جمله صحبت های رهبری درباره جوانان ، قدرت موشکی ایران در منطقه ، و ... در فضای مجازی پرداخته است.