صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مطالبه رهبر انقلاب از مسئولین اقتصادی کشور: در زمینه‌ی مسائل اقتصاد... به تعبیر نظامی‌ها یک نقاط کور راداری وجود داشته که دشمن از آنجاها توانسته نفوذ بکند و وارد بشود؛

ما باید نقطه‌ضعف‌ها را درست بشناسیم و اینها را برطرف کنیم.