صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بی بی سی فارسی با حمایت از حزب دموکرات کردستان بار دیگر مواضع ضد ایرانی خود را نمایان کرد.

شبکه بی بی سی فارسی در جهت گیری آشکار اقدام به دفاع از حزب دموکرات کردستان کرد.

نگین شیرآقایی مجری این شبکه که گرایشش به همجنس بازی را آشکار کرده است در مصاحبه با آسو حسن زاده معاون حزب دموکرات کردستان و مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه سیراکیوز آمریکا با پرسیدن سوالاتی در حمایت از حزب دموکرات، موضع موافق شبکه سلطنتی انگلیس نسبت به این گروه‌ تروریستی را برای همگان آشکار کرد.